آزمایش زیست گیاهی

آز زیست گیاهی

مشاهده ساختار ریشه ذرت(تک لپه ای)

موضوع گزارش کارهفتم:مشاهده ساختار ریشه ذرت(تک لپه ای)

 

مواد و وسایل مورد نیاز:

ریشه ذرت – لام و لامل –آب مقطر – آب ژاول – آب اکسیژنه – متیلن بلو – قهوای بیسمارک

 

مقدمه

در برش عرضي ريشه تك لپه‌ايها و ساختار نخستین دو لپه‌ایها، دو منطقه قابل تشخيص است.

(Cortex) ۱- منطقه بيروني یا پوست 
(Stele) منطقه دروني یا استوانه مرکزی ۲-

اپیدرم (Epidermis)، پارانشيم پوست، (Cortex)، آندودرم، (Endodermis) منطقه بیرونی شامل:

دايره محيطيه (Pericycle)، دستجات آوندي، (Xylem + Phloem)، مغز و اشعه مغزی (Pith) منطقه درونی   منطقه بيروني

منطقه بيروني ريشه با اپيدرم و تارهاي كشنده شروع شده و سپس( بخش اعظم برش عرضي ريشه در تك‌لپه‌ايها) و در نهايت به آندودرم ختم مي‌شود  پارانشيم پوستي

آندودرم از اختصاصات ويژه‌ تك‌لپه‌ايها بوده كه تركيبي از سوبرين يا ليگنين ديواره دروني يا جانبي آن را مي‌پوشاند و به آن ساختار (یو) شکل میدهد. اصطلاحاً به اين قاب يا كمربند ضخيم كه به دور ياخته‌های آندودرم قرار گرفته نوار كاسپارين مي‌گويند. ورود آب تنها از طريق ياخته‌هاي فاقد چنين ديواره ضخيمي صورت .مي‌گيرد كه به آنها سلولهاي معبر يا گذرگاه می‌گویند

                               

منطقه دروني:

منطقه دروني با دايره محيطيه شروع شده، سپس دستجات آوندي (شامل بافت چوب و آبكش) و در نهايت پارانشيم مغز و اشعه مغزي است. دايره محيطيه در بيشتر اوقات يك رديفي بوده كه درست در زير آندودرم واقع شده و منشأ ریشه فرعی است.

بافت چوبي خود شامل چوب اوليه و چوب ثانويه  بوده كه آوند آبكش مابين آنها قرار مي‌گيرد (رنگ بنفش) بافت چوبي در تك لپه‌ايها، همان طوريكه در تصوير زير مشاهد مي‌شود. رشد رو به مركز دارد

 

 

 

شرح آزمایش:

به منظور تهیه برش از ریشه ذرت از کائوچو(یونولیت) استفاده می نمائیم به این ترتیب که ابتدا بوسیله تیغ کائوچو را به دوتکه تقسیم می نمائیم. سپس بوسیله تیغ در هرفطعه به اندازه نصف قطر ریشه برش ایجاد کرده و ریشه را بین دو قطعه قرار می دهیم. از مقطع عرضی ریشه برش می گیریم. باید توجه داشته باشیم که برش ها باید نازک باشند. (سعی می کنیم 2 و3 برش اول را استفاده ننمائیم).

مراحل رنگ‌آميزي

۱- قرار دادن بُرشهاي تهيه شده در آب ژاول ۲۰ درصد به مدت ۱ دقيقه، بسته به نوع بافت از لحاظ نرم بودن و يا خشبي بودن آن، جهت بي‌رنگ شدن بافتهاي گياهي

۲- شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر (ترجيحاً عمل شستشو را در اين مرحله دو بار انجام دهيد. چرا كه در صورت باقي ماندن آب ژاول در بافت گياهي، ماندگاري آن كم خواهد شد) 30 ثانیه

۳- قرار دادن نمونه‌ها در آب اکسیژنه به مدت 2 الی 4 دقيقه به منظور تركيب با آب ژاول باقيمانده در بافت گياهي و گرفتن حباب روی نمونه

۴- شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر

 ۵- قرار دادن بافت گياهي در اسید استیک به مدت  ۱ دقیقه

 6- شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر

قرار دادن نمونه‌ها در متیلن آبی  به مدت ۲ دقيقه (اولين مرحله‌ي رنگ‌آميزي)  ۶-

۷- شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر

۸- قرار دادن نمونه‌ها در قهوای بیسمارک به مدت ۲ دقیقه

 ۹ -شستشوي نمونه‌ها با آب مقطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:33  توسط جواد شیخی  |