آزمایش زیست گیاهی

آز زیست گیاهی

تورژسانس بشره پیاز

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

موضوع:

آزمایشات زیست گیاهی

 

 

 

 

 

استاد مربوطه:

جناب آقای دادیان

 

 

 

 

 

 

تهیه کننده:

جــــــــواد شـیخی آقای

.................................................................................................

موضوع گزارش کار دوم:تورژسانس بشره پیاز

مواد و وسایل مورد نیاز:

یک عدد پیاز به عنوان نمونه - لام - لامل - محلول آب ساکارز - آب مقطر- میکروسکوپ – تیغ - پلیت

روش کار:

ابتدا یک پیاز آورده  و آن را به وسیله تیغ برش میدهیم و یک لایه نازک از قسمت داخلی بشره پیاز جدا کرده وآن را در ابعاد کوچک می بریم.

آب ساکارز (آب شکر) رادرون پلیت میریزیم و نمونه تهیه شده (بشره پیاز) را درون آن میگزاریم.بخاطر اینکه سلول های بشره پیاز آماس شود. یک لام می آوریم و آن را تمیز میکنیم. بعد یک قطره آب مقطر را روی لام میریزیم بخاطر اینکه در زیر میکروسکوپ نمونه ما به خوبی قابل دیدن باشد.نمونه را روی لام میگذاریم و لامل را با زاویه 45 درجه روی نمونه قرار میدهیم. بعد مقدار آب اضافی اطراف لامل را خشک کرده و در صورت وجود هوا چند ضریه خیلی آرام روی آن مزنیم تا حباب های هوا مانع دید ما در زیر میکروسکوپ نشوند.حال میکروسکوپ را روشن کرده ونمونه را زیر میکروسکوپ گذاشته وبا پیچهای تنظیم کننده آن را تنظیم نموده تا نمونه با بزرگنمایی مشخص قابل رویت باشد.بعد از تنظیم کردن نمونه را با عدسی های مختلف ،از کوچکترین عدسی تا بزرگترین عدسی مشاهده میکنیم.

نتیجه گیری:

پس از مشاهده سلول های گیاهی می بینیم این سلول ها به دلیل وجود دیواره سلولی مستحکم شکل هندسی منظمی به خود می گیرند ومانند آجر روی هم قرار می گیرند همچنین هسته و واکوئل هر سلول قابل رویت است

منابع:

مراحل انجام شده در آزمایشگاه و راهنمایی استاد دادیان

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:36  توسط جواد شیخی  |