آزمایش زیست گیاهی

آز زیست گیاهی

بسم الله الرحمن الرحیم

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:57  توسط جواد شیخی  | 

آشنایی با میکروسکوپ

موضوع گزارش کار اول : آشنایی با میکروسکوپ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:37  توسط جواد شیخی  | 

تورژسانس بشره پیاز

موضوع گزارش کار دوم:تورژسانس بشره پیاز


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:36  توسط جواد شیخی  | 

مشاهده آمیلوپلاست

موضوع گزارش کارششم:مشاهده آمیلوپلاست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:35  توسط جواد شیخی  | 

برگ آذین

موضوع گزارش کار:برگ آذین


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:35  توسط جواد شیخی  | 

مشاهده ساختاربرگ خر زهره

موضوع گزارش کار:مشاهده ساختاربرگ خر زهره


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:34  توسط جواد شیخی  | 

روزنه ها

موضوع گزارش کارچهارم: روزنه ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:33  توسط جواد شیخی  | 

مشاهده ساختار ریشه ذرت(تک لپه ای)

موضوع گزارش کارهفتم:مشاهده ساختار ریشه ذرت(تک لپه ای)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:33  توسط جواد شیخی  | 

مشاهده ساختار ساقه ذرت (تک لپه ای)

موضوع گزارش کار:مشاهده ساختار ساقه ذرت (تک لپه ای)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:32  توسط جواد شیخی  | 

مشاهده ساختار ساقه نعنا(دو لپه ای)

موضوع گزارش کار: مشاهده ساختار ساقه نعنا(دو لپه ای)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:31  توسط جواد شیخی  | 

مطالب قدیمی‌تر